v.l.n.r.: Wolfgang Zacherl, Gustav Zacherl, Gabriel Zacherl